Joke of the Day! :D

GUY: papakasalan ko po ang anak ninyo.
MAMA: Bakit? Kaya mo ba siyang buhayin?

GUY: Bakit? Patay na po ba siya?XD.. amew...

No comments

Powered by Blogger.